Sunday, January 31, 2016

Lies Van Gasse #31

(dag 1 - 23)


(afbeelding 9)

woon ik, warm en alleen,
met mijn worm in een donkere doos.

De enige plek waar je kan wonen, zijn je woorden,
en wensen die luid in de nacht blijven schallen
tegen deze kartonnen wand.

(afbeelding 10)

Zes seconden:
We spraken met eenvoudige woorden.
Ik was vreemd in dit verhaal, koos

niet het zand,
het hollen van keien,
schietende planten,

niet het trekken van een pad,
het zweet van paarden, kamelen,
de kleur die de aarde versnijdt, niet

 


-


(day 1 – 23)

(image 9)

is the place where I live, warm and alone,
with my worm in a dark box.

The only place where you can live, is in your words,
and in wishes that keep echoing in the night
against this cardboard wall.

(afbeelding 10)

Six seconds:
we spoke simple words.
I was a stranger in this story, chose

not the sand,
the running of pebbles,
sprouting shoots,

not the
the sweat of horses, camels,
the colour that dilutes the earth, not


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.