Friday, July 29, 2016

Lies Van Gasse #208

(dag 1-197)

en je denkt aan je koffer, waar alle herinneringen in passen
en je denkt aan twee katten, als een kluwen in elkaar gerold

en je denkt, het is waar,
het is tijd.

De dag is zwart omrand.
Uit elkaar omhelzende kaders groeit een perspectief
dat je naar een andere dimensie leidt,(day 1-197)

and you think of your suitcase, in which all memories fit
and you think of two cats, clewing

and you think, it’s true,
it’s time.

It's a black boxed day.
Embracing frames grow a perspective,
that leads you to another dimension


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.