Sunday, July 31, 2016

Lies Van Gasse #210

(dag 1-199)

en je denkt, het is waar,
het is tijd.

De dag is zwart omrand.
Uit elkaar omhelzende kaders groeit een perspectief
dat je naar een andere dimensie leidt,

één waar verte iets is dat dichterbij komt
met de slag van een walvis, de hinkstapsprong(day 1-199)


and you think, it’s true,
it’s time.

It's a black boxed day.
Embracing frames grow a perspective,
that leads you to another dimension
one in which distance is something that comes closer
with the stroke of a whale, the hop, step & jump


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.