Saturday, July 30, 2016

Lies Van Gasse #209

(dag 1-198)

en je denkt aan twee katten, als een kluwen in elkaar gerold

en je denkt, het is waar,
het is tijd.

De dag is zwart omrand.
Uit elkaar omhelzende kaders groeit een perspectief
dat je naar een andere dimensie leidt,

één waar verte iets is dat dichterbij komt(day 1-198)

and you think of two cats, clewing

and you think, it’s true,
it’s time.

It's a black boxed day.
Embracing frames grow a perspective,
that leads you to another dimension

one in which distance is something that comes closer


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.