Thursday, June 30, 2016

Lies Van Gasse #179

(dag 1-168)

Ik bekijk het spel van deze gezichten
en in dit spel verlies ik mijn naam,
verlaat ik mijn bedding,
trek ik aan mijn wortels,
verspil ik mijn gezicht.


Gezichtloos aanroep ik de zwarte pagina’s,
gezichtloos verlies ik mij in een wolk van houtskool,
gezichtloos trek ik onbegrijpelijke lijnen,(day 1-168)


I watch the game of all these names,
I watch the game of these faces
and in this game I loose my name,
I leave my bed,
I pull my roots,
I squander my face.


Faceless I invoke the black pages,
faceless I loose myself in a cloud of charcoal,
faceless I draw incomprehensible lines,

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.